Opasnost tekfirske dave i način ophođenja prema njoj

Safet Kuduzović

Opasnost tekfirske dave i način ophođenja prema njoj

U ovom audio klipu se upozorava na opsanost tekfirske dave i grešeke onih ljudi koji nisu stekli dovoljno znanja pa pričaju u ime vjere, opsturirajući davu i prouzrokujući nered među muslimanima, ukazujući na bitnost znanja i slijeđenja učenjaka i sunneta Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, u svim stvarima.

🎙️Hosts

No host has claimed this podcast yet!

More like this

  • PUTOKAZ
  • Kolektiv znanja sa Anisom Šerak
  • Ciklus kratkih predavanja iz Islamskog vjerovanja - Akide
  • Muhidin Halilović
  • El Berbehari
  • Kur`an-Prijevod na Bosanski jezik - Mahmoud Khalil Al-Husari