Naš odnos prema Kur’anu

Naš odnos prema Kur’anu

Ovo audio predavanje podstiče vjernike da preispitaju svoj odnos prema Kur’anu, govoru Allaha Uzvišenog, Kur’anu koji nije stvoren, i koji ima veliku ulogu u životu svakog muslimana i muslimanke. To je zakon i pravilnik po kojem vjernici žive cijeli svoj život i na tome umiru.

🎙️Hosts

No host has claimed this podcast yet!

More like this

  • PUTOKAZ
  • Original Magazine
  • El Berbehari
  • Articles by Hasan Can
  • Faizan-e-Auliya Allah Radio HK
  • Lem'alar - Risale-i Nur Külliyati