Fremtidens Næringsliv

Fremtidens Næringsliv

Kim Gabrielli, adm. dir. i UN Global Compact Norge, og Øystein Eriksen Søreide, adm. dir. i Abelia, inviterer innflytelsesrike stemmer for å snakke om bærekraft og business.
... Show more

Podcast hosts

No host has claimed this podcast yet!

🗂️Categories